Είστε εδώ

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Πέντε ανέκδοτα κείμενα του Γιώργου Ιωάννου», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 503-505 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1997), σ. 73-74