Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Το ρομαντικό ανέφικτο. Η αδυναμία συμφιλίωσης με τον κόσμο στην ποίηση του Αναστάση Βιστωνίτη», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 503-505 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1997), σ. 5-13