Είστε εδώ

Quasimodo Salvatore, «Μιλάνο, Αύγουστος 1943», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 503-505 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1997), σ. 2