Είστε εδώ

Paz Octavio, «Madrigal», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 483-485 (Μάιος-Ιούλιος 1995), σ. 86