Είστε εδώ

Βοτανιάτης Άγις, «Τα δίκαια μεσάνυχτα (απόσπασμα από το μυθιστόρημα Κλοιός)», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 483-485 (Μάιος-Ιούλιος 1995), σ. 118-127