Είστε εδώ

Σαββίδου Γιάννα, «Πεζά ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 479-482 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1995), σ. 67-68