Είστε εδώ

Montale Eugenio, «Στη Liuba που φεύγει», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 479-482 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1995), σ. 55