Είστε εδώ

Παπουτσόπουλος Νίκος, «Ίσαμε δω», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 479-482 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1995), σ. 44-45