Είστε εδώ

Κιτσοπούλου Μόνα, «Η νύχτα του Οδυσσέα», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 477-478 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1994), σ. 295-304