Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Αριστοτέλης Θ. Νικολαΐδης: Η διαδρομή στην κλίμακα του μύθου (μια σπουδή της ποίησης και της ποιητικής του)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 467-470 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1994), σ. 49-54