Είστε εδώ

Δεληγιώργη Αλεξάνδρα, «Ο διάλογος και η διαλεκτική του έρωτα και της γνώσης», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 467-470 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1994), σ. 20-29