Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μνήμη Γιώργου Μουρέλου», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 467-470 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1994), σ. 1-2