Είστε εδώ

Νταουσάνης Αθανάσιος Β., «Κοντά στις όχθες της Νεκρής Θάλασσας», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 464-466 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993), σ. 237