Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «[Philippe Delaveau, σημείωμα του μεταφραστή]», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 464-466 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993), σ. 222