Είστε εδώ

Delaveau Philippe, «Ιδού», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 464-466 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993), σ. 219-220