Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χωρίς κάπως, κάπως χωρίς», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 464-466 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993), σ. 193-194