Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Η ποίησις στην υπηρεσία της λιβελογραφίας», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 464-466 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993), σ. 247-249