Είστε εδώ

Κάββουρας Δημήτρης, «Το σπίτι», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 458-460 (Απρίλιος-Ιούνιος 1993), σ. 118