Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κώστας, «Η ζώνη της Ιππολύτης», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 458-460 (Απρίλιος-Ιούνιος 1993), σ. 117