Είστε εδώ

Κιτσοπούλου Ελένη, «Ιχνηλασία της ομορφιάς», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 458-460 (Απρίλιος-Ιούνιος 1993), σ. 101-115