Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Non nobis Domine», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 458-460 (Απρίλιος-Ιούνιος 1993), σ. 65