Είστε εδώ

Κουτλής Θανάσης, «Μια νύχτα κράτησε αυτό το ποίημα», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 455-457 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1993), σ. 39