Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Διεθνής έκθεση βιβλίου στο Τόκυο», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 455-457 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1993), σ. 49-50