Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Χρυσούλας Τσικριτσή-Κατσιανάκη (Δίκτυννα), Στη μεταγλώσσα της σιωπής, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 43-44