Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Σκοτεινό καλοκαίρι», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 21-23