Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο τόμος του Βαφοπούλειου για τη Νέα Πορεία», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 1-2