Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Πραγματικά γενναίοι», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 438-440 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1991), σ. 105-106