Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Λευκάδιος Χερν. Ένας ελληνο-ιρλανδικής καταγωγής ιαπωνολάτρης αμερικανός συγγραφεύς», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 438-440 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1991), σ. 111-128