Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Ψευδοπροφήτες», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 434-437 (Απρίλιος-Ιούλιος 1991), σ. 57