Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Γ.Θ. Βαφόπουλου, Εσθήρ και Το ξύπνημα», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 425-428 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1990), σ. 134-135