Είστε εδώ

Κουτλής Θανάσης, «Inverno», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 425-428 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1990), σ. 131