Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Περί κατεστημένο», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 416-418 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1989), σ. 149-150