Είστε εδώ

Μηαρίτη Ζωή, «Όπως είναι», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 401-404 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1988), σ. 144