Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καινούργια ονόματα», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 401-404 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1988), σ. 97