Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Πατσώνης, Γιάννης, Τα μάτια των περαστικών», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 395-397 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1988), σ. 42-43