Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Κατής, Στέφανος, Ύμνος εις την οφειλίαν», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 395-397 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1988), σ. 33-34