Είστε εδώ

Hofmannsthal Hugo von, «Νοτιογαλλικές εντυπώσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 393-394 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1987), σ. 150-155