Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Φραγκιάς, Αντρέας, Το πλήθος Ι, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 386-388 (Απρίλιος-Ιούνιος 1987), σ. 90-94