Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Μαρκάς, Κώστας,Σχεδόν ερωτικά», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 386-388 (Απρίλιος-Ιούνιος 1987), σ. 83