Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Βαφόπουλος, Γ. Θ. , Το τέλος», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 386-388 (Απρίλιος-Ιούνιος 1987), σ. 76-77