Είστε εδώ

Κουτλής Θανάσης, «Συνέχεια», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 386-388 (Απρίλιος-Ιούνιος 1987), σ. 74