Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Ονομάτων πληγές», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 383-385 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1987), σ. 26