Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Για την λογοτεχνική ζωή της Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 383-385 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1987), σ. 1-2