Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Τρυφωνόπουλος, Σωτήρης Δ., Αμητός δ' ολίγιστος», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 377-380 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1986), σ. 135-136