Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Παυλέας, Σαράντος, Συνειδησιακό υπόγειο (ποίηση γραμμένη σε θήκες ιατρικών γαντιών)», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 377-380 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1986), σ. 133-134