Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Κούρση, Μαρία, Κουκκίδα διαστάσεων», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 377-380 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1986), σ. 131-132