Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Ellis island», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 377-380 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1986), σ. 95-96