Είστε εδώ

Dickinson Emily, «Ο κεραυνός είναι ένα κίτρινο πιρούνι», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 369-370 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1985), σ. 182-183