Είστε εδώ

«Γιώργος Μουρέλος, Η παράξενη βεντάγια», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 359-361 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1985), σ. 48