Είστε εδώ

Ποταμίτης Δημήτρης, «Δεν είναι δέντρο είπαν να ριζώσει», Νέα Πορεία, τόμ. 30, τχ. 357-358 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1984), σ. 153